מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר האבץ

לטון

שקל מחיר אבץ
₪7,990 המחיר עלה 452015-07-17
₪7,945 המחיר עלה 3372015-07-16
₪7,608 המחיר ירד 472015-07-15
₪7,655 המחיר עלה 972015-07-14
₪7,558 המחיר ירד 82015-07-13
מחיר אבץ ביורומחיר אבץ בלירותמחיר אבץ בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי