מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר האבץ

לטון

לירה מחיר אבץ
£1,341 המחיר ירד 02015-07-17
£1,342 המחיר עלה 532015-07-16
£1,289 המחיר ירד 112015-07-15
£1,300 המחיר עלה 82015-07-14
£1,292 המחיר ירד 22015-07-13
מחיר אבץ ביורומחיר אבץ בשקלמחיר אבץ בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי