מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר האבץ

לטון

יורו מחיר אבץ
€1,930 המחיר עלה 52015-07-17
€1,925 המחיר עלה 842015-07-16
€1,841 המחיר ירד 52015-07-15
€1,846 המחיר עלה 272015-07-14
€1,819 המחיר עלה 182015-07-13
מחיר אבץ בלירותמחיר אבץ בשקלמחיר אבץ בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי