מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר האבץ

לטון

דולר מחיר אבץ
$2,095 המחיר עלה 02015-07-17
$2,095 המחיר עלה 812015-07-16
$2,015 המחיר ירד 172015-07-15
$2,031 המחיר עלה 302015-07-14
$2,001 המחיר ירד 72015-07-13
מחיר אבץ ביורומחיר אבץ בלירותמחיר אבץ בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי