מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הבדיל

לטון

דולר מחיר בדיל
$14,745 המחיר עלה 02015-07-17
$14,745 המחיר עלה 1952015-07-16
$14,550 המחיר עלה 3502015-07-15
$14,200 המחיר עלה 2052015-07-14
$13,995 המחיר ירד 3552015-07-13
מחיר בדיל ביורומחיר בדיל בלירותמחיר בדיל בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץ

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי