מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הכסף

לאונקיה

דולר מחיר כסף
$14.82 המחיר ירד 0.152015-07-17
$14.97 המחיר ירד 0.052015-07-16
$15.02 המחיר ירד 0.282015-07-15
$15.30 המחיר ירד 0.172015-07-14
$15.47 המחיר ירד 0.062015-07-13
מחיר לגרם
מחיר כסף ביורומחיר כסף בלירותמחיר כסף בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי