מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלטינה

לגרם

דולר מחיר פלטינה
$32 המחיר ירד 02015-07-17
$33 המחיר ירד 12015-07-16
$33 המחיר עלה 02015-07-15
$33 המחיר ירד 02015-07-14
$33 המחיר ירד 02015-07-13
מחיר לאונקיה
מחיר פלטינה ביורומחיר פלטינה בלירותמחיר פלטינה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי