מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלטינה

לאונקיה

לירה מחיר פלטינה
£639 המחיר ירד 92015-07-17
£648 המחיר ירד 102015-07-16
£658 המחיר עלה 02015-07-15
£658 המחיר ירד 92015-07-14
£667 המחיר ירד 22015-07-13
מחיר לגרם
מחיר פלטינה ביורומחיר פלטינה בשקלמחיר פלטינה בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי