מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלטינה

לאונקיה

דולר מחיר פלטינה
$998 המחיר ירד 142015-07-17
$1,013 המחיר ירד 162015-07-16
$1,029 המחיר עלה 12015-07-15
$1,028 המחיר ירד 42015-07-14
$1,032 המחיר ירד 52015-07-13
מחיר לגרם
מחיר פלטינה ביורומחיר פלטינה בלירותמחיר פלטינה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי