מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלדיום

לגרם

דולר מחיר פלדיום
$20 המחיר עלה 02015-07-17
$20 המחיר ירד 12015-07-16
$21 המחיר עלה 02015-07-15
$21 המחיר עלה 02015-07-14
$21 המחיר ירד 02015-07-13
מחיר לאונקיה
מחיר פלדיום ביורומחיר פלדיום בלירותמחיר פלדיום בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי