מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלדיום

לאונקיה

יורו מחיר פלדיום
€579 המחיר עלה 22015-07-17
€578 המחיר ירד 232015-07-16
€601 המחיר עלה 32015-07-15
€598 המחיר עלה 02015-07-14
€598 המחיר עלה 82015-07-13
מחיר לגרם
מחיר פלדיום בלירותמחיר פלדיום בשקלמחיר פלדיום בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי