מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הפלדיום

לאונקיה

דולר מחיר פלדיום
$629 המחיר עלה 02015-07-17
$629 המחיר ירד 292015-07-16
$658 המחיר עלה 02015-07-15
$658 המחיר עלה 02015-07-14
$658 המחיר ירד 02015-07-13
מחיר לגרם
מחיר פלדיום ביורומחיר פלדיום בלירותמחיר פלדיום בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי