מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הניקל

לטון מטרי

שקל מחיר ניקל
₪44,737 המחיר עלה 2492015-07-17
₪44,487 המחיר עלה 1,5072015-07-16
₪42,980 המחיר ירד 1772015-07-15
₪43,157 המחיר עלה 6102015-07-14
₪42,547 המחיר עלה 312015-07-13
מחיר ניקל ביורומחיר ניקל בלירותמחיר ניקל בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי