מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הניקל

לטון מטרי

לירה מחיר ניקל
£7,510 המחיר ירד 32015-07-17
£7,513 המחיר עלה 2312015-07-16
£7,281 המחיר ירד 462015-07-15
£7,327 המחיר עלה 542015-07-14
£7,273 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר ניקל ביורומחיר ניקל בשקלמחיר ניקל בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי