מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הניקל

לטון מטרי

יורו מחיר ניקל
€10,806 המחיר עלה 292015-07-17
€10,777 המחיר עלה 3772015-07-16
€10,400 המחיר ירד 62015-07-15
€10,407 המחיר עלה 1672015-07-14
€10,239 המחיר עלה 1222015-07-13
מחיר ניקל בלירותמחיר ניקל בשקלמחיר ניקל בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי