מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הניקל

לטון מטרי

דולר מחיר ניקל
$11,730 המחיר עלה 02015-07-17
$11,730 המחיר עלה 3502015-07-16
$11,380 המחיר ירד 702015-07-15
$11,450 המחיר עלה 1852015-07-14
$11,265 המחיר ירד 202015-07-13
מחיר ניקל ביורומחיר ניקל בלירותמחיר ניקל בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי