מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר העופרת

לטון מטרי

שקל מחיר עופרת
₪7,079 המחיר עלה 392015-07-17
₪7,039 המחיר עלה 2112015-07-16
₪6,828 המחיר ירד 282015-07-15
₪6,856 המחיר עלה 52015-07-14
₪6,851 המחיר עלה 572015-07-13
מחיר עופרת ביורומחיר עופרת בלירותמחיר עופרת בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי