מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר העופרת

לטון מטרי

לירה מחיר עופרת
£1,188 המחיר ירד 02015-07-17
£1,189 המחיר עלה 322015-07-16
£1,157 המחיר ירד 72015-07-15
£1,164 המחיר ירד 72015-07-14
£1,171 המחיר עלה 92015-07-13
מחיר עופרת ביורומחיר עופרת בשקלמחיר עופרת בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי