מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר העופרת

לטון מטרי

יורו מחיר עופרת
€1,710 המחיר עלה 52015-07-17
€1,705 המחיר עלה 532015-07-16
€1,652 המחיר ירד 12015-07-15
€1,653 המחיר עלה 42015-07-14
€1,649 המחיר עלה 322015-07-13
מחיר עופרת בלירותמחיר עופרת בשקלמחיר עופרת בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי