מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר העופרת

לטון מטרי

דולר מחיר עופרת
$1,856 המחיר עלה 02015-07-17
$1,856 המחיר עלה 482015-07-16
$1,808 המחיר ירד 112015-07-15
$1,819 המחיר עלה 52015-07-14
$1,814 המחיר עלה 112015-07-13
מחיר עופרת ביורומחיר עופרת בלירותמחיר עופרת בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי