מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הזהב

לגרם

דולר מחיר זהב
$36.44 המחיר ירד 0.332015-07-17
$36.77 המחיר ירד 0.052015-07-16
$36.82 המחיר ירד 0.282015-07-15
$37.10 המחיר ירד 0.112015-07-14
$37.21 המחיר ירד 0.182015-07-13
מחיר לאונקיה
מחיר זהב ביורומחיר זהב בלירותמחיר זהב בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי