מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הזהב

לאונקיה

יורו מחיר זהב
€1,044.19 המחיר ירד 6.592015-07-17
€1,050.79 המחיר עלה 4.292015-07-16
€1,046.50 המחיר ירד 2.252015-07-15
€1,048.75 המחיר ירד 3.272015-07-14
€1,052.02 המחיר עלה 9.402015-07-13
מחיר לגרם
מחיר זהב בלירותמחיר זהב בשקלמחיר זהב בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי