מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הנחושת

לק"ג

דולר מחיר נחושת
$5.51 המחיר ירד 0.042015-07-17
$5.56 המחיר עלה 0.002015-07-16
$5.56 המחיר ירד 0.072015-07-15
$5.62 המחיר עלה 0.002015-07-14
$5.62 המחיר עלה 0.022015-07-13
מחיר לפאונד
מחיר נחושת ביורומחיר נחושת בלירותמחיר נחושת בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי