מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר הנחושת

לפאונד

לירה מחיר נחושת
£1.60 המחיר ירד 0.012015-07-17
£1.61 המחיר עלה 0.002015-07-16
£1.61 המחיר ירד 0.022015-07-15
£1.63 המחיר ירד 0.012015-07-14
£1.65 המחיר עלה 0.012015-07-13
מחיר לק"ג
מחיר נחושת ביורומחיר נחושת בשקלמחיר נחושת בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי