מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר האלומיניום

לטון מטרי

דולר מחיר אלומיניום
$1,674 המחיר עלה 02015-07-17
$1,674 המחיר עלה 222015-07-16
$1,653 המחיר ירד 62015-07-15
$1,659 המחיר עלה 72015-07-14
$1,652 המחיר עלה 42015-07-13
מחיר אלומיניום ביורומחיר אלומיניום בלירותמחיר אלומיניום בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

עוד מחירי הסחורות

לחץ על קבוצה הסחורות להלן הצעות מחיר. ציטוטים עדכון יומי עבור סחורות רבים כמו בנזין, נפט גולמי קפה, פולי סויה, בשר בקר, ועוד.

מחירי מתכות יקרותמחירי מטבעות זהבמחירי אנרגיהמחירי מתכות בסיסמחירי אוכלמחירי דגניםמחירי שמניםמחירי סיבי