מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אבץ

לסנט לפאונד

דולר מחיר אבץ
$101.032 המחיר ירד 2.0182015-07-17
$103.050 המחיר עלה 0.0002015-07-16
$103.050 המחיר עלה 3.6512015-07-15
$99.399 המחיר ירד 0.7482015-07-14
$100.147 המחיר עלה 1.0202015-07-13
מחיר אבץ ביורומחיר אבץ בלירותמחיר אבץ בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית