מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר חיטה (לבן רך)

לבושל

דולר מחיר חיטה (לבן רך)
$10.3300 המחיר עלה 4.37502015-07-02
$5.9550 המחיר ירד 0.00502015-05-13
$5.9600 המחיר ירד 0.01502015-05-12
$5.9750 המחיר עלה 0.00002015-05-11
$5.9750 המחיר עלה 0.06752015-05-08
מחיר חיטה (לבן רך) ביורומחיר חיטה (לבן רך) בלירותמחיר חיטה (לבן רך) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית