מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר חיטה (קשה)

לבושל

דולר מחיר חיטה (קשה)
$5.1300 המחיר עלה 0.08752014-12-11
$5.0425 המחיר ירד 0.02252014-12-10
$5.0650 המחיר ירד 0.17002014-12-09
$5.2350 המחיר עלה 0.01502014-12-08
$5.2200 המחיר עלה 0.05252014-12-05
מחיר חיטה (קשה) ביורומחיר חיטה (קשה) בלירותמחיר חיטה (קשה) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית