מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר חיטה (אדום רך)

לבושל

דולר מחיר חיטה (אדום רך)
$5.2700 המחיר ירד 0.06502015-07-17
$5.3350 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$5.3350 המחיר ירד 0.07502015-07-15
$5.4100 המחיר ירד 0.04002015-07-14
$5.4500 המחיר ירד 0.01002015-07-13
מחיר חיטה (אדום רך) ביורומחיר חיטה (אדום רך) בלירותמחיר חיטה (אדום רך) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית