מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר חיטה (אביב)

לבושל

דולר מחיר חיטה (אביב)
$7.0700 המחיר ירד 0.07502015-07-17
$7.1450 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$7.1450 המחיר עלה 0.05752015-07-15
$7.0875 המחיר ירד 0.13752015-07-14
$7.2250 המחיר ירד 0.14002015-07-10
מחיר חיטה (אביב) ביורומחיר חיטה (אביב) בלירותמחיר חיטה (אביב) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית