מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בדיל

לסנט לפאונד

דולר מחיר בדיל
$917.597 המחיר עלה 5.8042015-07-17
$911.793 המחיר עלה 0.0002015-07-16
$911.793 המחיר עלה 9.3912015-07-15
$902.402 המחיר עלה 20.7402015-07-14
$881.662 המחיר ירד 7.3202015-07-13
מחיר בדיל ביורומחיר בדיל בלירותמחיר בדיל בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץ

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית