מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר נירוסטה

לטון ברוטו

דולר מחיר נירוסטה
$1,560 המחיר עלה 02015-07-17
$1,560 המחיר עלה 02015-07-16
$1,560 המחיר עלה 02015-07-15
$1,560 המחיר עלה 02015-07-14
$1,560 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר לק"ג
מחיר נירוסטה ביורומחיר נירוסטה בלירותמחיר נירוסטה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית