מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר קמח סויה

לטון

דולר מחיר קמח סויה
$383.60 המחיר עלה 1.402015-07-17
$382.20 המחיר עלה 0.002015-07-16
$382.20 המחיר עלה 5.002015-07-15
$377.20 המחיר עלה 1.552015-07-14
$375.65 המחיר עלה 1.052015-07-13
מחיר קמח סויה ביורומחיר קמח סויה בלירותמחיר קמח סויה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית