מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דורה

לכל 100 ק"ג

דולר מחיר דורה
$22.6745 המחיר עלה 0.02762015-07-17
$22.6470 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$22.6470 המחיר ירד 0.62832015-07-15
$23.2753 המחיר ירד 0.51262015-07-14
$23.7878 המחיר עלה 0.26462015-07-13
מחיר לכל 100 פאונד
מחיר דורה ביורומחיר דורה בלירותמחיר דורה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית