מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דורה

לכל 100 פאונד

שקל מחיר דורה
₪39.2257 המחיר עלה 0.26622015-07-17
₪38.9595 המחיר עלה 0.16252015-07-16
₪38.7970 המחיר ירד 0.99562015-07-15
₪39.7926 המחיר ירד 0.96042015-07-14
₪40.7530 המחיר עלה 0.55372015-07-13
מחיר לכל 100 ק"ג
מחיר דורה ביורומחיר דורה בלירותמחיר דורה בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית