מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דורה

לכל 100 ק"ג

שקל מחיר דורה
₪86.4777 המחיר עלה 0.58682015-07-17
₪85.8909 המחיר עלה 0.35832015-07-16
₪85.5326 המחיר ירד 2.19502015-07-15
₪87.7275 המחיר ירד 2.11732015-07-14
₪89.8448 המחיר עלה 1.22082015-07-13
מחיר לכל 100 פאונד
מחיר דורה ביורומחיר דורה בלירותמחיר דורה בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית