מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דורה

לכל 100 פאונד

דולר מחיר דורה
$10.2850 המחיר עלה 0.01252015-07-17
$10.2725 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$10.2725 המחיר ירד 0.28502015-07-15
$10.5575 המחיר ירד 0.23252015-07-14
$10.7900 המחיר עלה 0.12002015-07-13
מחיר לכל 100 ק"ג
מחיר דורה ביורומחיר דורה בלירותמחיר דורה בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית