מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר שבולת שועל

לבושל

דולר מחיר שבולת שועל
$2.9125 המחיר עלה 0.00752015-07-17
$2.9050 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$2.9050 המחיר עלה 0.00002015-07-15
$2.9050 המחיר ירד 0.00752015-07-14
$2.9125 המחיר ירד 0.01752015-07-13
מחיר שבולת שועל ביורומחיר שבולת שועל בלירותמחיר שבולת שועל בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית