מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר גז טבעי

למיליון BTU

דולר מחיר גז טבעי
$3.515 המחיר עלה 0.0002013-07-04
$3.515 המחיר ירד 0.2112013-07-03
$3.726 המחיר ירד 0.0392013-06-26
$3.765 המחיר ירד 0.0552013-06-25
$3.820 המחיר ירד 0.0492013-06-24
מחיר למ"ק
מחיר גז טבעי ביורומחיר גז טבעי בלירותמחיר גז טבעי בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לאנרגיהאתר סלולרי דף הבית