מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בשר - קמח עצמות

לטון

שקל מחיר בשר - קמח עצמות
₪1,240 המחיר עלה 72015-07-17
₪1,233 המחיר עלה 52015-07-16
₪1,227 המחיר עלה 22015-07-15
₪1,225 המחיר עלה 542015-07-14
₪1,171 המחיר עלה 32015-07-13
מחיר בשר - קמח עצמות ביורומחיר בשר - קמח עצמות בלירותמחיר בשר - קמח עצמות בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית