מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בשר - קמח עצמות

לטון

לירה מחיר בשר - קמח עצמות
£208 המחיר ירד 02015-07-17
£208 המחיר עלה 02015-07-16
£208 המחיר ירד 02015-07-15
£208 המחיר עלה 82015-07-14
£200 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר בשר - קמח עצמות ביורומחיר בשר - קמח עצמות בשקלמחיר בשר - קמח עצמות בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית