מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בשר - קמח עצמות

לטון

יורו מחיר בשר - קמח עצמות
€299 המחיר עלה 12015-07-17
€299 המחיר עלה 22015-07-16
€297 המחיר עלה 22015-07-15
€295 המחיר עלה 142015-07-14
€282 המחיר עלה 42015-07-13
מחיר בשר - קמח עצמות בלירותמחיר בשר - קמח עצמות בשקלמחיר בשר - קמח עצמות בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית