מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בשר - קמח עצמות

לטון

דולר מחיר בשר - קמח עצמות
$325 המחיר עלה 02015-07-17
$325 המחיר עלה 02015-07-16
$325 המחיר עלה 02015-07-15
$325 המחיר עלה 152015-07-14
$310 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר בשר - קמח עצמות ביורומחיר בשר - קמח עצמות בלירותמחיר בשר - קמח עצמות בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית