מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר עופרת

לסנט לפאונד

דולר מחיר עופרת
$112.554 המחיר ירד 1.6432015-07-17
$114.197 המחיר עלה 0.0002015-07-16
$114.197 המחיר עלה 2.7492015-07-15
$111.448 המחיר ירד 0.5812015-07-14
$112.029 המחיר עלה 1.0822015-07-13
מחיר עופרת ביורומחיר עופרת בלירותמחיר עופרת בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית