מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דייסת תירס

לטון

שקל מחיר דייסת תירס
₪336 המחיר עלה 22015-07-17
₪334 המחיר עלה 12015-07-16
₪332 המחיר עלה 122015-07-15
₪320 המחיר ירד 12015-07-14
₪321 המחיר עלה 12015-07-13
מחיר דייסת תירס ביורומחיר דייסת תירס בלירותמחיר דייסת תירס בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית