מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דייסת תירס

לטון

לירה מחיר דייסת תירס
£56 המחיר ירד 02015-07-17
£56 המחיר עלה 02015-07-16
£56 המחיר עלה 22015-07-15
£54 המחיר ירד 02015-07-14
£55 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר דייסת תירס ביורומחיר דייסת תירס בשקלמחיר דייסת תירס בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית