מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דייסת תירס

לטון

יורו מחיר דייסת תירס
€81 המחיר עלה 02015-07-17
€81 המחיר עלה 02015-07-16
€80 המחיר עלה 32015-07-15
€77 המחיר ירד 02015-07-14
€77 המחיר עלה 12015-07-13
מחיר דייסת תירס בלירותמחיר דייסת תירס בשקלמחיר דייסת תירס בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית