מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דייסת תירס

לטון

דולר מחיר דייסת תירס
$88 המחיר עלה 02015-07-17
$88 המחיר עלה 02015-07-16
$88 המחיר עלה 32015-07-15
$85 המחיר עלה 02015-07-14
$85 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר דייסת תירס ביורומחיר דייסת תירס בלירותמחיר דייסת תירס בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית