מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר דלק רגיל (מחדש)

לגלון

דולר מחיר דלק רגיל (מחדש)
$3.0347 המחיר ירד 0.04622013-08-02
$3.0809 המחיר עלה 0.05492013-08-01
$3.0260 המחיר עלה 0.00602013-07-30
$3.0200 המחיר ירד 0.00452013-07-29
$3.0245 המחיר ירד 0.04032013-07-25
מחיר לליטר
מחיר דלק רגיל (מחדש) ביורומחיר דלק רגיל (מחדש) בלירותמחיר דלק רגיל (מחדש) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לאנרגיהאתר סלולרי דף הבית