מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר בנזין (מחדש, פרמיה)

לגלון

דולר מחיר בנזין (מחדש, פרמיה)
$3.1972 המחיר ירד 0.03122013-08-02
$3.2284 המחיר עלה 0.00242013-08-01
$3.2260 המחיר עלה 0.00602013-07-30
$3.2200 המחיר ירד 0.00832013-07-29
$3.2283 המחיר ירד 0.03402013-07-25
מחיר לליטר
מחיר בנזין (מחדש, פרמיה) ביורומחיר בנזין (מחדש, פרמיה) בלירותמחיר בנזין (מחדש, פרמיה) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לאנרגיהאתר סלולרי דף הבית